ΔΙΑΨΕΥΣΗ

Από το βιβλίο του Π.Γεωργουδή
«ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΥΡΙΣΜΟΥ»
….
Ωσπου μ’ ένα ξαφνικό φύσημα του ανέμου τα πούλια
άρχισαν να αλλάζουν θέσεις και μορφές. Κάποια δια-
λύθηκαν ολοκληρωτικά. Μερικά έφυγαν πέρα από τις
γραμμές του ορίζοντα. Ανακατεύτηκε το μαύρο χρώ-
μα με το πορφυρό. Ο ουρανός γέμισε αίμα και όλεθρο
οδύνη και τρέλα.Το γκρίζο κυριάρχησε, βροντές και κε
κεραυνοί αυλάκωναν το σύμπαν.Τα άλογα μεταμορφώ
θηκαν σε αφηνιασμένους Κενταύρους σκορπώντας τον
πανικό και το θάνατο. Αλλόκοτα σχήματα που τόσο έ-
μοιαζαν με τη βία του παρελθόντος σκηνοθετούσαν το
νέο ορίζοντα.Και έμειναν μόνο τα αυστηρά τετράγωνα
που είχε ορίσει η ψυχή μου κενά και διαψευσμένα.
dentra0020
Από πίνακα Λ.Τσιριγκούλη