Κώστας Φλέγκας, φωτογράφος-δέκα χρόνια μετά

Τα λόγια του κομμένα στο πατρόν μιας λαϊκής και διανοουμενίστικης γλώσσας,έδιναν ευκαιρίες εκπλήξεων και με σπομάκρυναν από τις εικόνες της καθημερινής ζωής, όσο κι ο φακός του με την τέχνη μιας αναντίρρητης ευφυϊας.

100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Νίκου Καββαδία

Η βάρκα του θα ταξιδεύει πάντα με όλους τους καιρούς, δεν φοβάται πια τίποτα - κέρδισε το στοίχημα γιατί πάντα διακινδύνευε και τα έπαιζε όλα και τά έδινε όλα όπου χρειαζόταν.

Νίκος Καββαδίας 100 χρόνια από τη γέννηση του

Ο "Αλκμάν" θα αφιερώσει όλες τις μέρες μέχρι την 11η Φεβρουαρίου στον αγαπημένο του ποιητή Νίκο Καββαδία. Θα παρακολουθήσει τις εργασίες των μελετητών της λογοτεχνίας μας και τα βήματα τους στις επίπονες διαδρομές στους στίχους και την έρευνα της ζωής του ποιητή. Θα προσφέρουμε και κάποιες αυθεντικές πληροφορίες για τα τελευταία ταξίδια του "Κόλια", του… Continue reading Νίκος Καββαδίας 100 χρόνια από τη γέννηση του

Ημερολόγιο εκστρατείας 1912-13

Την 22 Δεκεμβρίου έφυγα εκ Πειραιώς και απεβιβάσθην εις Κρήτη , μετά την λήξη της αδείας μου παρέτειναν την αδείαν μου την μηνιαίαν επί 20 ημέρας και μετά την λήξη και τούτης, επανήλθον εις εις Αθήνας, αλλά και πάλιν κατήλθον εις Κρήτη λαβών την κανονικήν 10 ημερών ΄'αδεια. Μετά την λήξη ταύτης της άδειας, είχε… Continue reading Ημερολόγιο εκστρατείας 1912-13

Ημερολόγιο εκστρατείας 1912 – 13

Από την έκδοση του Δήμου Ηρακλείου και της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής 1984-Κρητικοί στις αρχές του 20 ου αιώνα συνέχεια μέρος 2ον σύνδεση με το προηγούμενον:είχε φτάσει στην Πρέβεζα, του είχε φανεί ωραιότερη... ...ήτοι μοι εφάνη ένεκα της ανοίξεως τώρα καλυτέρα και ωραιωτέρα από την πρώτην φοράν που επέρασα, εσυργιανίσαμεν δ κατ' αυτήν την ημέραν μέχρι… Continue reading Ημερολόγιο εκστρατείας 1912 – 13

Στρατιωτικό ημερολόγιο, Τετάρτη 22.2.1967

Βρισκόμουνα μέσα στο θάλαμο, θαλαμοφίλακας Και καθόμουνα και σιζιτούσα μαζί με τον Γεωργού ο οποίος την είχε σκάση από την εκπέδευσι, Το θέμα της σιζίτησεος, ήτανε για το προϊπολογισμό του Κράτους και το πότε απολυόμαστε. Τώρα θα συκοθό να ψύσο μια φέτα ψομί, για να φάμε μαζί με τον γεωργού τέλος Π.Μ. Παρατηρήσεις: Η αντιγραφή… Continue reading Στρατιωτικό ημερολόγιο, Τετάρτη 22.2.1967