Ο Κουρσάρος

Φωτιές ανάβει ο πειρατής και κάποτε μες το μυαλό σου παίρνει ότι φύλαγες - δεν ξέρεις ποτέ σου αν θα τον ξαναδείς Έρωτας ήταν ; αμφιβάλλεις σε φόβιζε το ένα του μάτι τα κατακόκκινα μαλλιά του το γένι που έσταζε τ' αλάτι Κουρσάρος και κρατά μαχαίρι πρώτα κτυπά κι ύστερα βλέπει δεν τονε νοιάζει τι… Continue reading Ο Κουρσάρος