Λεύκωμα του 1886

Θα μ'ενθυμείσαι ; Άρα μακράν μου οπόταν μόνη Εις περιπάτους θα οδηγείσαι Και τερπνήν αύρα θα σε κυκλώνει θα με ενθυμείσαι; Και όταν με φίλας νέας θα είσαι και ανταλλάσεις λέξεις γλυκείας Θα μ'αναφέρεις στας ομιλίας θα με ενθυμείσαι; Εις αναμνήσεις όταν καρδίας προσφιλεστέρας άλλης κρυφίας θα συγκινείσαι Και τότε πάλιν θα μ'ενθυμείσαι; Ευθαλία Ιορδάνου… Continue reading Λεύκωμα του 1886