Χριστουγεννιάτικοι στίχοι (Νίκος Λογοθέτης)

Από το ωραίο περιοδικό του Νίκου Λογοθέτη," Επιλογές"- Σύμμικτα λογοτεχνικά και άλλα- διαλέγουμε στίχους από "τα ευτράπελα στο μεσοπόλεμο"