Στρατιωτικό ημερολόγιο, Τετάρτη 22.2.1967

Βρισκόμουνα μέσα στο θάλαμο, θαλαμοφίλακας Και καθόμουνα και σιζιτούσα μαζί με τον Γεωργού ο οποίος την είχε σκάση από την εκπέδευσι, Το θέμα της σιζίτησεος, ήτανε για το προϊπολογισμό του Κράτους και το πότε απολυόμαστε. Τώρα θα συκοθό να ψύσο μια φέτα ψομί, για να φάμε μαζί με τον γεωργού τέλος Π.Μ. Παρατηρήσεις: Η αντιγραφή… Continue reading Στρατιωτικό ημερολόγιο, Τετάρτη 22.2.1967